పేమెంట్ ఆప్షన్ మా యాప్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది..యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

DSC Paid Tests(Day Wise)

మీకు కావాల్సిన “DAY” ఎంచుకొని టెస్ట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి..ప్రతిరోజు జరిగిన టెస్ట్స్ ను డైలీ అప్డేట్ చేయటం జరుగుతుంది.

 

error: Content is protected !!