పేమెంట్ ఆప్షన్ మా యాప్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది..యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

6th class Maths Grand test full syllabus

6వ తరగతి – గణితము
06.01. మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం!
06.02. పూర్ణాంకాలు
06.03. సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం
06.04. ప్రాధమిక జ్యామితీయ భావనలు
06.05. రేఖలు మరియు కోణముల కొలతలు
06.06. పూర్ణ సంఖ్యలు
06.07. భిన్నాలు – దశాంశ భిన్నాలు
06.08. దత్తాంశ నిర్వహణ
06.09. బీజగణిత పరిచయం
06.10. చుట్టుకొలతలు మరియు వైశాల్యాలు
06.11. నిష్పత్తి మరియు అనుపాతము
06.12. సౌష్టవం
06.13. ప్రాయోగిక జ్యామితి
06.14. త్రిమితీయ – ద్విమితీయ ఆకారాల అవగాహన

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి 

To Join Whatsapp GroupsClick Here
To Join Telegram ChannelClick Here
error: Content is protected !!