పేమెంట్ ఆప్షన్ మా యాప్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది..యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

10th class Maths Grand test full syllabus

10వ తరగతి – గణితము
10.01. వాస్తవ సంఖ్యలు
10.02. సమితులు
10.03. బహుపదులు
10.04. రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణాల జత
10.05. వర్గ సమీకరణాలు
10.06. శ్రేఢులు
10.07. నిరూపక జ్యామితి
10.08. సరూప త్రిభుజాలు
10.09. వృత్తానికి స్పర్శరేఖలు మరియు ఛేదన రేఖలు
10.10. క్షేత్రమితి
10.11. త్రికోణమితి
10.12. త్రికోణమితి అనువర్తనాలు
10.13. సంభావ్యత
10.14. సాంఖ్యక శాస్త్రం

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి 

To Join Whatsapp GroupsClick Here
To Join Telegram ChannelClick Here
error: Content is protected !!