8th class Maths Grand test full syllabus

8వ తరగతి – గణితము
08.01. అకరణీయ సంఖ్యలు
08.02. ఏకచరరాశిలో రేఖీయ సమీకరణాలు
08.03. చతుర్భుజాల నిర్మాణము
08.04. ఘాతాంకాలు మరియు ఘాతాలు
08.05. అనుపాతముతో రాశులను పోల్చుట
08.06. వర్గమూలాలు, ఘనమూలాలు
08.07. పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు, రేఖా చిత్రములు
08.08. జ్యామితీయ పటాల అన్వేషణ
08.09. సమతల పటముల వైశాల్యములు
08.10. అనులోమ మరియు విలోమ అనుపాతములు
08.11. బీజీయ సమాసాలు
08.12. కారణాంక విభజన
08.13. త్రిమితీయ వస్తువులను ద్విమితీయంగా చూపుట
08.14. ఉపరితల వైశాల్యము మరియు ఘనపరిమాణము
08.15. సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి 

error: Content is protected !!