పేమెంట్ ఆప్షన్ మా యాప్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది..యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

8వ తరగతి – గణితము 08.07. పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు, రేఖా చిత్రములు 08.08. జ్యామితీయ పటాల అన్వేషణ 08.09. సమతల పటముల వైశాల్యములు 08.10. అనులోమ మరియు విలోమ అనుపాతములు

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి 

To Join Whatsapp GroupsClick Here
To Join Telegram ChannelClick Here
error: Content is protected !!