పేమెంట్ ఆప్షన్ మా యాప్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది..యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
Join our Whatsapp groups

Join our Whatsapp groups

ఫ్రీ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకునే వారు మా whatsapp group లో జాయిన్ అవ్వండి…

Note : please join Only in one group

DAILY CURRENT AFFAIRS GROUPS

1.https://chat.whatsapp.com/F3KepcR57qWBmkDybYwIgD

2.https://chat.whatsapp.com/EHhxWPn818W5hfl18UBlLi

3.https://chat.whatsapp.com/L1jSDI9oKZZIeQldXOXPXQ


DSC English Proficiency Test GROUPS

group 1

group 2


DSC GROUPS

DSC 1 ST GROUPDSC 2 ND GROUP
DSC 3 RD GROUPDSC 4 TH GROUP
DSC 6TH GROUP

GRAMA SACHIVALAYAM GROUPS

1.https://chat.whatsapp.com/IOWUkGtbb88Ew9SyMVS0aN

2.https://chat.whatsapp.com/FT5rNd3uKreIXa6BQACK9C

RRB GROUPS

1.Group 1

Group 2

Group 3

error: Content is protected !!