9వ తరగతి TELUGU -GRAND TEST

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి  DSC తెలుగు మీడియం ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ 2020 ——————–ఫీజు – నెలకి 100₹(నెలకి మేము 90 టెస్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తాం,ఒక్కో టెస్ట్ కేవలం 1.11₹ …

7.ఆడినమాట ,8.చూడటమనే కళ ,9.బతుకు పుస్తకం

9TH CLASS TELUGU 7.ఆడినమాట ,8.చూడటమనే కళ ,9.బతుకు పుస్తకం

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి  DSC తెలుగు మీడియం ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ 2020 ——————–ఫీజు – నెలకి 100₹(నెలకి మేము 90 టెస్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తాం,ఒక్కో టెస్ట్ కేవలం 1.11₹ …

9TH CLASS TELUGU 5.పద్య రత్నాలు ,6.ప్రబోధం

Chapter Video Link(యౌట్యుబ్ వీడియో లింక్స్ ) 5.పద్య రత్నాలు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి టెస్ట్ రాసేముందు విడియోస్ చూసి ,తర్వాత టెస్ట్ ప్రాక్టీసు చేయండి. టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ …

9TH CLASS TELUGU-3.శివతాండవం,4.ప్రేరణ

Chapter Video Link(యౌట్యుబ్ వీడియో లింక్స్ ) 3.శివతాండవం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 4.ప్రేరణ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి టెస్ట్ రాసేముందు విడియోస్ చూసి ,తర్వాత టెస్ట్ ప్రాక్టీసు చేయండి. టెస్ట్ రాయటానికి Start …

9TH CLASS TELUGU-1.శాంతి కాంక్ష ,2.స్వభాష

Chapter Video Link(యౌట్యుబ్ వీడియో లింక్స్ ) శాంతి కాంక్ష ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సందేశం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి టెస్ట్ రాసేముందు విడియోస్ చూసి ,తర్వాత టెస్ట్ ప్రాక్టీసు చేయండి. టెస్ట్ రాయటానికి …