8 వ తరగతి TELUGU-9.మధు పర్కాలు,10.సందేశం,11.భూదానం ,12.స్పూర్తి దాతలు

Chapter Video Link(యౌట్యుబ్ వీడియో లింక్స్ ) మధుపర్కాలు. ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సందేశం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి తమాషా కోడ్స్ రూపంలో భూదానం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి టెస్ట్ రాసేముందు విడియోస్ చూసి …

8 వ తరగతి TELUGU-7.జీవన భాష్యం ,8.సంస్కరణ

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి  DSC తెలుగు మీడియం ఆన్లైన్ టెస్ట్స్ 2020 ——————–ఫీజు – నెలకి 100₹(నెలకి మేము 90 టెస్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తాం,ఒక్కో టెస్ట్ కేవలం 1.11₹ …