8th class Maths Grand test full syllabus

8వ తరగతి – గణితము08.01. అకరణీయ సంఖ్యలు08.02. ఏకచరరాశిలో రేఖీయ సమీకరణాలు08.03. చతుర్భుజాల నిర్మాణము08.04. ఘాతాంకాలు మరియు ఘాతాలు08.05. అనుపాతముతో రాశులను పోల్చుట08.06. వర్గమూలాలు, ఘనమూలాలు08.07. పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు, రేఖా చిత్రములు08.08. జ్యామితీయ …

08.07. పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు, రేఖా చిత్రములు 08.08. జ్యామితీయ పటాల అన్వేషణ 08.09. సమతల పటముల వైశాల్యములు 08.10. అనులోమ మరియు విలోమ అనుపాతములు

8వ తరగతి – గణితము 08.07. పౌనఃపున్య విభాజన పట్టికలు, రేఖా చిత్రములు 08.08. జ్యామితీయ పటాల అన్వేషణ 08.09. సమతల పటముల వైశాల్యములు 08.10. అనులోమ మరియు విలోమ అనుపాతములు

టెస్ట్ రాయటానికి Start Online test క్లిక్ చేయండి